• Terapi Mejlvang supervision og terapi – Bygger på et systemisk og narrativt grundlag

  • Mejlvangs supervision og terapi – Bygger på et systemisk og narrativt grundlag

  • Mejlvangs supervision og terapi – Bygger på et systemisk og narrativt grundlag

Terapi Mejlvang

Terapi Mejlvang har fokus på kommunikation og mentalisering. I mit terapeutiske arbejde med såvel enlige som par vægter jeg relationen, og at trygheden og tilliden er til stede.

Grundtankerne i Terapi Mejlvang's arbejde beror på en systemisk og narrativ betragtning om, at vi alle gør det bedste vi kan i en given situation, og at vi som børn tillærer os hjælpsomme strategier i forhold til at finde vores vej igennem vores opvæksts betingelser, - strategier som ligger dybt forankrede i os, jo ældre vi bliver, og som vi igennem et systematisk terapeutisk arbejde kan omskrive til nye historier og hjælpsomme strategier om os selv og hinanden. 

Forudsætningen for at et konstruktivt terapeutisk arbejde kan finde sted, er for mig at se, at der først oparbejdes et fundament af tryghed og tillid i samarbejde med klienten. Når dette er til stede, vil det være muligt i samarbejde at skabe forandring og udvikling, hvor der er brug for det.

Det kan synes svært at balancere i livet ind imellem, og mange oplever at sidde fast i relationer, tanker, forventninger fra en selv eller andre, og der kan være mange andre svære ting, som gør tilværelsen tung at navigere i.

Terapi Mejlvang arbejder ud fra en anerkendende og mentaliserende tilgang med udvikling og forandring for øje.

Du finder mine kontaktoplysninger under kontakt.

Hanne Mejlvang

Jeg er født i 1967 og er en åben og tillidsvækkende person, der har fulgt med tiden og løbende uddannet og udviklet mig.

Jeg bor og har min praksis i Klejtrup, som ligger mellem Viborg og Hobro

"Hun er god til at give nogle redskaber til at se nuanceret på ens egne tanker og følelser."

Julie

Find mig her