Supervision

Jeg har erfaring med supervision af enkeltpersoner og personalegrupper

Supervision

Når vi arbejder med andre mennesker, bruger vi os selv som vores fornemste arbejdsredskab. Håndværkere får ind imellem nyt værktøj eller de får ”slebet” det gamle. Når vi arbejder med andre mennesker, kan vi have brug for at få ”slebet” os selv som fagprofessionelle, at få hjælp til at stille skarpt på os selv og vores handlinger ind i det faglige område. Her er supervision et virksomt redskab.

Ordet supervison betyder ”over-syn”, og er en faglig lærings- og udviklingsmetode, hvor man får mulighed for at undersøge og udvikle sin personlige handlekapacitet i forhold til udvalgte problemstillinger indenfor det faglige område.

Terapi Mejlvang arbejder med supervision og faglige problemstillinger på en anerkendende, mentaliserende og respektfuld måde.

Jeg har erfaring med supervision af plejefamilier,  enkeltpersoner og personalegrupper indenfor det pædagogiske fagområde samt i forhold til studerende, og den særlige rolle den studerende har i en organisation

Vil du vide mere?